Một số hình ảnh công trình đang thi công tại quận 7 

Cầu thang xoắn gỗ, cửa phòng 1 cánh, cửa phòng 2 cánh.